LEDIG STILLING:高级utvikler

Visøkerensærdelesdyktig og engasjert utvikler somønskeråværemedpåreisen medåskape en av de mest spennende og nyttige tjenestene man kan tenke seg。

所有使用Java脚本,Dart og liknende和finn的现代技术。

Google Firebase,云功能,机器学习,Dart,Flutter,Git,Slack,Asana或Algolia。

您可以像其他工作人员一样,在“ forsvinne”上裸露skrive kode og se den“ forsvinne” —在线Paldrømmejobben。

>> Les hele stillingsannonsen她

是否有OfflinePal?

下线Pal er den nye商店aktivitetstjenesten som samler og strukturer alle landets aktiviteter,从kin og konserter到fjellturer og hjemmeaktiviteter。 离线pal finner passende aktiviteter til den enkelte brukeren ved hjelp av avansert ML,AI和DL。

Offline适用于iOS的pal er norsk-utviklet og lanseres som应用程序和Android samt webversjon。 Google在Google的基础设施中提供离线服务,以及在离线状态下使用varmen hos的Google服务
Programvare-giganten。

OfflinePal har pr mai 2018 sju personen engasjert i utviklingen av tjenesten,ogsøkernåetterflere kloke og engasjerte hoder som kanværemed og bygge opp det neste store tech-eventuret,她的i Norge。

Spørsmåleller klar foråsende innsøknad?

Har duspørsmåltil stillingen ellerønskeråsende inn ensøknad? 发送电子邮件至work@offlinepal.com。